Day: September 27, 2017

Menyatukan Diri dalam Kefanaan
September 27, 2017

Menyatukan Diri dalam Kefanaan

oleh:  Prof. Dr. KH. Miftah Faridl   Labbaika Allahumma Labbaik; Labbaika laa Syarika laka labbaik…